Odysseus

Jokelaolikssenpaikannimijokelamitäköhänargumenttejamurhaajaoikeastivoisiesittääpitäisinukkuamuttaasiavai vaapäätätyperintäihmisisissähänonjuurivihajasitävastoinkauneintahienointaarvostettavintatavoiteltavintaj aarvokkaintarakkausjoshänrakastivihaaolihäntodellaeksyksissätuntemaniihmiskunnananalysoinnissajokaistaih mistärakastaajokumikänostaaihmiskunnanyväksivihataasmädäntääihmiskunnankoulusurmatedustivatvihaajotenmur haajaoliitseasiassamuidenihmistenalapuolellavarsinainenletztemenschniinnonietzschenmielestäarvonmittarin apitäisikäyttääsuuruuttahyvänjapahansijaannytainakinmurhaajaosoittautuiletztemenschiksikoskamyönsirakkau denolevanvihaasuurempaasanomallarakastavansavihaajotenrakkausonsiisvihaasuurempaaainiinjuttelinabdirisak inkanssapuhelimessamehäntultiintulokseenetteiluokiolisillepitäisivieläkertoasalatieestäfilosofiastajoslu kiolaineneiolevalmiskäsittelemäännietzscheäväsyttäämuttaeisaauntayleensäkykenemättömätkohauttavatfilosov iallevainharteitaanmuttajosfilosofiaantutustujaonsairasjaluuleevieläymmärtävänsäasioistajotainlopputulos onhirveäohonaapurikinsammuttivalonsanukahtikohanlauramielenkiinnollakuulisinmitenmurhaajavoiperustellayh teiskunnanolevanmätäyhteiskunnanjokatarjosisilleeväätomanajatusmaailmankehittämiseenjavieläilmaiseksimit envoiollaoikeudenmukaistatappaaihminenjokaomistaaelämänsämuidenauttamiselleopettamisellehuomennapitäiski rjottaaseesseejavastaoikeastaantapahtumaolitaashirveäkopiovillinlännenmeiningistävaikkamurhaajaselittiku inkapäässeensäjohonkinhienoonmetafyysiseenlopputulokseenhenkisestimurhaajaolivainsairaseineronytpitääkyl tallentaajamennänukkumaanihmiskunnanmoraalijaoikeudenmukaisuuskehittyyjatkuvastitappamineneioleoikeinenä äkehittyneidenihmistenarvomaailmassanytsave

This entry was posted in Mielipidekirjoitukset ja kelat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *