Odysseus

Jokelaolikssenpaikannimijokelamitäköhänargumenttejamurhaajaoikeastivoisiesittääpitäisinukkuamuttaasiavai vaapäätätyperintäihmisisissähänonjuurivihajasitävastoinkauneintahienointaarvostettavintatavoiteltavintaj aarvokkaintarakkausjoshänrakastivihaaolihäntodellaeksyksissätuntemaniihmiskunnananalysoinnissajokaistaih mistärakastaajokumikänostaaihmiskunnanyväksivihataasmädäntääihmiskunnankoulusurmatedustivatvihaajotenmur haajaoliitseasiassamuidenihmistenalapuolellavarsinainenletztemenschniinnonietzschenmielestäarvonmittarin apitäisikäyttääsuuruuttahyvänjapahansijaannytainakinmurhaajaosoittautuiletztemenschiksikoskamyönsirakkau denolevanvihaasuurempaasanomallarakastavansavihaajotenrakkausonsiisvihaasuurempaaainiinjuttelinabdirisak inkanssapuhelimessamehäntultiintulokseenetteiluokiolisillepitäisivieläkertoasalatieestäfilosofiastajoslu kiolaineneiolevalmiskäsittelemäännietzscheäväsyttäämuttaeisaauntayleensäkykenemättömätkohauttavatfilosov iallevainharteitaanmuttajosfilosofiaantutustujaonsairasjaluuleevieläymmärtävänsäasioistajotainlopputulos onhirveäohonaapurikinsammuttivalonsanukahtikohanlauramielenkiinnollakuulisinmitenmurhaajavoiperustellayh teiskunnanolevanmätäyhteiskunnanjokatarjosisilleeväätomanajatusmaailmankehittämiseenjavieläilmaiseksimit envoiollaoikeudenmukaistatappaaihminenjokaomistaaelämänsämuidenauttamiselleopettamisellehuomennapitäiski rjottaaseesseejavastaoikeastaantapahtumaolitaashirveäkopiovillinlännenmeiningistävaikkamurhaajaselittiku inkapäässeensäjohonkinhienoonmetafyysiseenlopputulokseenhenkisestimurhaajaolivainsairaseineronytpitääkyl tallentaajamennänukkumaanihmiskunnanmoraalijaoikeudenmukaisuuskehittyyjatkuvastitappamineneioleoikeinenä äkehittyneidenihmistenarvomaailmassanytsave

This entry was posted in Mielipidekirjoitukset ja kelat. Bookmark the permalink.